Přihlašování - není povinné
Pro vstup na stránky můžete využít vstup bez registrace nebo vstup pomocí přihlašovacích údajů, kde zadáte Vaše rodné číslo bez lomítka a emailový kontakt. Zadání přihlašovacích údajů slouží k propojení s nemocničním systémem a k lepší individualizaci následné péče prostřednictvím zpětného kontaktování a to v případě zhoršení symptomů. Dotazník je možné vyplnit opakovaně v případě subjektivního zhoršení zdravotního stavu. Zadáním přihlašovacích údajů souhlasíte ze zpracováním dat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich uložením v rámci datového uložiště Fakultní nemocnice Olomouc. Anonymizovaná data budou následně zpracována pro zkvalitnění procesu poskytovaní zdravotní péče pro pacienty zasažené koronavirem SARS CoV-2.